بروزرسانی
آخرین بروزرسانی اطلاعات سایت نشریه در تاریخ 1401/12/01انجام شده است.

مطالعه بیشتر

بررسی مقالات در سایت مشابه یابی سمیم نور
این سامانه قادر است متون ارسالی کاربران خود را با هزاران متن پایگاه‌های خود مقایسه کند و گزارشی از میزان مشابهت آن‌ها به کاربر ارائه دهد. سمیم نور می‌تواند به عنوان حلقه‌ای مکمل در چرخۀ تولید علم به کار گرفته شود و نقش به‌سزایی در سلامت تولید علم ایفا کند. این سامانه با فراهم‌سازی امکان پیش‌گیری از ارتکاب انواع تقلب‌های علمی از نوع کپی‌برداری محتوایی و هم‌چنین امکان تشخیص متون مشکوک به سرقت علمی گامی مؤثر در راستای تضمین سلامت متون علمی به شمار رود. به علاوه این سامانه مطابق با قانون حق مؤلف برای حفظ حقوق مؤلفین و منابع ابزاری کارآمد به شمار می‌رود. (آدرس ...

مطالعه بیشتر