آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 806
تعداد پذیرش 103
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 628
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 398

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 138
تعداد مشاهده مقاله 82030
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60731
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 13 %