آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1230
تعداد پذیرش 176
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 926
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 574

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 151885
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 92815
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 14 %