اعتبارسنجی سندی و محتوایی روایات تفسیری «سِتَّةِ أَیَّامٍ» (مطالعه موردی آیه 54 سوره اعراف)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اوقاف و امور خیریه قم، دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

10.30479/mfh.2020.2250