کلیدواژه‌ها = اسرائیلیات
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سندی و نقد محتوایی گونه‌های روایی «حَجَرالاسود» ناظر به مسأله «میثاق ذر»

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-33

سید حسین کریم‌پور؛ محسن نورائی


2. بررسی فقه الحدیثی روایات عالم اظلّه و اشباح

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-71

سیدحسین کریم پور؛ محسن نورائی