دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-159 (پیاپی9) 
1. اعتبارسنجی روایات فضائل قرائت قرآن نزد شیعه

صفحه 9-33

قاسم بستانی؛ زهرا چنانی؛ سیما البوغبیش


2. اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی

صفحه 35-58

مهدی آشناور؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علی حسن بگی؛ کیوان احسانی


5. تحلیل سندی و متنی نامه امام جواد (ع) به والی سیستان

صفحه 107-127

علیرضا حیدری نسب؛ مهرناز گلی؛ غلامرضا رضوی دوست؛ الهه داوودی