دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-194 
3. بررسی سندی و متنی روایت «مباهته»

صفحه 55-75

سهیلا پیروزفر؛ محمدرضا بهادری


5. تحلیل انتقادی روایات نزول ستاره بر خانة‌ امام علی (ع)

صفحه 101-123

علی شریفی؛ مجتبی محمدی انویق؛ فرزاد دهقانی