بیعت امام علی (ع) با خلیفه اول در ترازوی نقد (مطالعه موردی خطبه 37 نهج البلاغه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه و استاد مدعو دانشگاه تبریز

10.30479/mfh.2020.2254