تحلیل انتقادی روایات نزول ستاره بر خانة‌ امام علی (ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

در برخی از روایات شیعه و اهل سنت، احادیثی دال بر سقوط ستاره بر خانة امام علی (ع) به عنوان نشانه­ای بر جانشینی آن حضرت وارد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی به سرانجام رسیده، این روایات را در کتب فریقین شناسایی کرده و به نقد و بررسی آن­ها نشسته است. سقوط ستاره بر خانة امیرالمؤمنین (ع) طبق شواهد گوناگون غیر قابل پذیرش است. این روایت که هیچ سند معتبری ندارد از طریق روایات عامه وارد کتاب‌های شیعه شده است و نه تنها موجب فضیلت ائمه (ع) نمی­شود، بلکه حتی در مواردی  موجبات شک و تردید را در افراد ناآگاه فراهم می­آورد و روایات صحیح دیگری از جمله حدیث غدیر و حدیث منزلت را تحت تأثیر سوء خود قرار می­دهد. از سوی دیگر، پدیدة نزول ستاره بر خانه امام علی (ع) با عقل و دستاوردهای علمی ناسازگار است و با داده‌های تاریخی نیز ناهمخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها