کلیدواژه‌ها = عرضه بر قرآن
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی جایگاه حدیث «هفتاد و سه فرقه» در منظومه فکری تکفیری‌ها

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 265-287

شهناز رضایی؛ رحیم خاکپور؛ صدرا علی پور