کلیدواژه‌ها = تحلیل روایات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر دیدگاه اندیشمندان شیعه در رفع تعارض روایات سعادت و شقاوت ذاتی با اختیار انسان

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-196

عبدالله میراحمدی؛ فاطمه مکاریان کاشان