کلیدواژه‌ها = روایات حَجَرالاسود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سندی و نقد محتوایی گونه‌های روایی «حَجَرالاسود» ناظر به مسأله «میثاق ذر»

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-33

سید حسین کریم‌پور؛ محسن نورائی