کلیدواژه‌ها = اعرفوا الله بالله
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی تفسیر معرفت خدا با خدا در روایات اهل بیت (ع)

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-53

حسن رضایی هفتادر؛ محمد علی اسماعیلی؛ رحمان عشریه