کلیدواژه‌ها = خبر واحد
تعداد مقالات: 2
1. اعتبارسنجی خبر واحد در روایات اعتقادی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-9

سید علی دلبری؛ محمد امامی؛ محمداسحاق عارفی


2. جایگاه مفاهیم علم و ظن در اعتبار سنجی خبر واحد

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-121

محمد میرزائی؛ احمد ابراهیمی زاده