کلیدواژه‌ها = مبانی
تعداد مقالات: 2
1. روش و مبانی فهم حدیثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 259-239

محمد شریفی؛ علی محمد میرجلیلی؛ علیرضا لک زایی


2. مبانی فقه الحدیثی علامه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-173

نصرت نیل ساز؛ سعید جلیلیان