کلیدواژه‌ها = استنادهای تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استنادهای تفسیری در «مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن» سید عبدالاعلی سبزواری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-53

فتحیه فتاحی زاده؛ زهرا جدیدی