نویسنده = صمد عبداللهی عابد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاه های البانی در آن

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-103

صمد عبداللهی عابد؛ اکرم عتیق گلباف


2. نقد و بررسی کتاب‌ «الاسرار المرفوعه‌ فی الاخبار الموضوعه‌»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-165

سید رضا مودب؛ صمد عبداللهی عابد