نویسنده = محمدعلی غیور
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی اعجاز قرآن کریم از منظر روایات معصومین (ع)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-80

محمدعلی غیور؛ حکیم وزیری


2. ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-33

حکیم وزیری؛ محمدعلی غیور؛ مهدی جلالی