نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل محتوای سه خطبه غدیر با رویکرد لایه‌شناسی مضمونی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-103

محمد جانی پور؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سیده زینب حسینی زاده


3. معیارهای مشترک شیخ طوسی و بیهقی در فهم احادیث فقهی با تأکید بر تهذیبین و السنن الکبری

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-143

فتحیه فتاحی زاده؛ محمد رضا رسولی راوندی؛ سیده محدثه رضوی


4. بررسی استنادهای تفسیری در «مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن» سید عبدالاعلی سبزواری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-53

فتحیه فتاحی زاده؛ زهرا جدیدی