نویسنده = نصرت نیل ساز
تعداد مقالات: 3
1. حل تعارض روایات تفسیری ابن عباس (مطالعۀ موردی: روایات تفسیری آیات صیام)

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-213

نصرت نیل ساز؛ الهام زرین کلاه


3. مبانی فقه الحدیثی علامه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-173

نصرت نیل ساز؛ سعید جلیلیان