نویسنده = حسن رضایی هفتادر
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی تفسیر معرفت خدا با خدا در روایات اهل بیت (ع)

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-53

حسن رضایی هفتادر؛ محمد علی اسماعیلی؛ رحمان عشریه


2. پیش‌فرض‌ها و مبانی فهم و نقد روایات از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-79

علی محمد میرجلیلی؛ حسن رضایی هفتادر؛ یاسر ملکی


3. نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-179

علی محمد میرجلیلی؛ محمد شریفی؛ حسن رضایی هفتادر